Agro Energia dofinansowania dla rolników

Agro Energia

Agro Energia dofinansowania dla rolników: Dobra wiadomość jest taka, że w 2021 roku lista dostępnych form wsparcia związanych z fotowoltaiką oraz pompami ciepła nie powinna się zmniejszyć. Pomimo że, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pierwotnie rozpisany na lata 2014-2020, Unia Europejska zdecydowała o przedłużeniu go na dwa kolejne lata, tak by objął swoim funkcjonowaniem okres przejściowy – między budżetami unijnymi. Choć, jak na razie, aktualny harmonogram planowanych naborów w ramach PROW nie uwzględnia dofinansowań do fotowoltaiki dla rolników, trwają nad nim prace i w najbliższym czasie ma istnieć rozszerzony o nowe obszary wsparcia.

Gdy jesteśmy już przy temacie środków unijnych, warto podkreślić, że choć przy nadchodzącym budżecie UE 2021-27 nie obyło się bez cięć na rolnictwo i spójność, na polską wieś ma trafić niebagatelna suma 28,5 mln euro, co w przeliczeniu daje ponad 128 mld zł. A zgodnie z ogólnie przyjętą polityką UE, przy wydatkowaniu środków największą uwagę będzie trzeba zwrócić na klimat. Można zatem zakładać, że w stosunkowo niedalekiej przyszłości pojawią się nowe programy wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.

W 2021 roku nie zabraknie również ogólnopolskich programów, które choć nie były dedykowane wyłącznie rolnikom, nie ograniczały im możliwości pozyskanie, na pewnych określonych warunkach, środków na zakup fotowoltaiki

Agro Energia dofinansowania dla rolników

Na co nie będzie można przeznaczyć środków?

Z „Agro Energia dofinansowania dla rolników” nie można dofinansować inwestycji polegającej na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji. Jak również rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że rolnik nie może wcześniej ani zamówić lub zakupić urządzeń (na które chce złożyć wniosek).

Agro Energia dofinansowania dla rolników: Kiedy rolnik nie otrzyma dofinansowania?

Urząd nie udzieli dofinasowania na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeśli rolnik przedstawi rachunki za inwestycje realizowane w ramach „Agro energia” do rozliczenia.

Agro Energia dofinansowania dla rolników: Pożyczka czy dotacja?

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji. Przy instalacjach hybrydowych, czyli łączących instalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła lub elektrownię wiatrową wraz z pompą ciepła. Sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń. Przewiduje się też dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Nowy program przewiduje też dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Przy czym koszt kwalifikowany nie może być większy niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Pożyczką można natomiast pokryć nawet całość kosztów kwalifikowanych. Preferencyjne oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku. W przypadku pożyczki okres finansowania wynosi nie więcej niż 15 lat.

Obie formy dofinansowania można łączyć na określonych w programie zasadach. Ubiegając się o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy złożyć dwa osobne wnioski.

Kto będzie mógł starać się o dofinasowanie ?

O dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki będą mogli wnioskować nie tylko rolnicy indywidualni ale także osoba prawne, jeśli są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchnia użytków rolnych od 1 do 300 ha. Od rolników będących osobami fizycznymi wymaga się, aby co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzili osobiście gospodarstwo. Natomiast osób prawnych, by co najmniej rok przed złożeniem wniosku – prowadzili działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Agro Energia dofinansowania dla rolników: Jakie są kryteria wsparcia?

Ze wsparcia można realizować przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

– pierwsze instalacje fotowoltaiczne  o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

– drugie farma wiatrowa  o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

– trzecie pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

– czwarte instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła. Realizacja takiej hybrydy musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

 

W razie zainteresowania jednym z powyższych rozwiązań,

Zapraszamy na Nasz fanpage: aikkubica

Oraz na Naszą Stronę

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *