Rządowy Program „ Mój Prąd 3.0” wraca na nowych zasadach.

Rządowy Program „Mój Prąd 3.0”  wraca na nowych zasadach.

                 „Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2-10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD, koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r. oraz poziom dofinansowania zależny od zakresu rzeczowego inwestycji. To zasady, które będą obowiązywały w trzeciej odsłonie programu „Mój Prąd”. – zapowiada wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski. „Rozpoczęcie nowego naboru planujemy od 1 lipca br.”Jak zaznacza minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka na ten program oczekują mieszkańcy Polski.

Program ,,Mój Prąd''

Program ,,Mój Prąd” cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Ponieważ dzięki niemu nasz kraj przeżywa prawdziwy boom fotowoltaiczny. W ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV – to dwukrotnie więcej niż w 2019 r.”  informuje minister.

„To program przyjazny dla użytkownika. Jednak w trzeciej edycji jego dotychczasowa formuła zostanie uzupełniona o dodatkowe komponenty. Które pozwolą konsumować więcej wytworzonej energii przez prosumentów”.

Ponieważ program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed naborem ale po 31.01.2020. Będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu warunków określonych w programie. Przede wszystkim finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). W rezultacie przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.

Trwają jeszcze prace koncepcyjne, nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym ponieważ inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu wraz z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu o następujące elementy.

Punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu.

„Kluczowym celem nowej odsłony programu pozostanie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo chcemy położyć nacisk na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej” – mówi wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Dofinansowanie z „Mojego Prądu” trafi do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Prosumenci którzy mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Osoby te będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup, montaż instalacji fotowoltaicznej lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Ponieważ szczegóły trzeciej edycji programu „Mój Prąd” wraz z przewidywanym budżetem na jego realizację trafią do informacji wkrótce. Nabór zaplanowany od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

„Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna

Warto wyjaśnić, że podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków. Na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ma za obowiązek doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy w którym otrzymał ten zwrot. Oznacza to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. W rezultacie prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r., składanym w przyszłym roku. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie możemy rozliczyć w ciągu kolejnych 6 lat. Licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *